WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!
 
Sinds 1 juni 2018 zijn de PKN Gemeenten in Aagtekerke en Domburg samengevoegd in de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
150 jaar geleden… 150 jaar geleden…
Op 19 maart was het 150 jaar geleden dat mevr Snouck Hurgronje-Schorer in Middelburg overleed. Uit haar testament bleek dat zij aan de toen pas opgerichte Confessionele Vereniging in Utrecht een kapitaal van 40.000 gulden(in de vorm van Staatsschuldbewijzen die ``eeuwig durend`` rente uitkeren, dat bestaat echt!) en een evangelisatiegebouw met een woning te Domburg legateerde met de verplichting de rente van het kapitaal en de gebouwen te gebruiken voor ``…het doen voortduren van Evangelisatie in de gemeente Domburg….``.
lees meer »
 
Van de predikant Van de predikant
Terugblik Pasen
Na de verstilde en ingetogen sfeer van de drie (goed bezochte!) vespers en de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, was het goed om op Paasmorgen het licht van onze opgestane Heer te verwelkomen met het binnendragen van de nieuwe Paaskaars en vervolgens de paasjubel in te zetten. Het waren feestelijke diensten en zo mag het ook zijn met Pasen! Zingen tegen het duister van deze wereld in, dat de dood niet het laatste woord heeft, hoe dubbel dat misschien ook voelt wanneer ondertussen berichten tot ons beginnen door te dringen over nieuwe aanslagen, dit maal in Sri Lanka. Maar misschien is dan zingen en bidden wel het belangrijkste wat we kunnen doen. Zingen en bidden, in het geloof dat Jezus de wonden van deze wereld met zich meedraagt, ook na de opstanding. Hij gaat met ons de diepte door en Hij gaat ons van daaruit voor, op weg naar het Licht. Daarop mogen we blijven vertrouwen, zelfs als we het nog te donker is om het te zien.
lees meer »
 
Rommelmarkt 2019 in Aagtekerke Rommelmarkt 2019 in Aagtekerke
Hebt u spullen voor de markt van 2019? Neem dan contact op met de heer Kees de Visser Pzn. , tel. 06-38937745, over wanneer u ze af kunt geven bij de schuur in de Schoolstraat, of dat ze op een woensdagmiddag bij u worden opgehaald. Niets zomaar neerzetten zonder afspraak, alstublieft!