Van de predikant Van de predikant
Terugblik Pasen
Na de verstilde en ingetogen sfeer van de drie (goed bezochte!) vespers en de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, was het goed om op Paasmorgen het licht van onze opgestane Heer te verwelkomen met het binnendragen van de nieuwe Paaskaars en vervolgens de paasjubel in te zetten. Het waren feestelijke diensten en zo mag het ook zijn met Pasen! Zingen tegen het duister van deze wereld in, dat de dood niet het laatste woord heeft, hoe dubbel dat misschien ook voelt wanneer ondertussen berichten tot ons beginnen door te dringen over nieuwe aanslagen, dit maal in Sri Lanka. Maar misschien is dan zingen en bidden wel het belangrijkste wat we kunnen doen. Zingen en bidden, in het geloof dat Jezus de wonden van deze wereld met zich meedraagt, ook na de opstanding. Hij gaat met ons de diepte door en Hij gaat ons van daaruit voor, op weg naar het Licht. Daarop mogen we blijven vertrouwen, zelfs als we het nog te donker is om het te zien.

Thema-avond
De aanslagen in Sri Lanka maken ons wel opnieuw duidelijk hoe groot de polarisatie in deze wereld is. Aanhangers van verschillende religies staan lijnrecht tegenover elkaar, gelovigen en ongelovigen, mensen uit verschillende culturen. Dicht bij huis zien we dat terug in de polarisatie tussen aanhangers van verschillende politieke partijen, en soms ook wel binnen het christendom tussen mensen van verschillende kerkelijke stromingen. Hoe vaak betrappen wij onszelf er niet op dat we iemand afkeuren of veroordelen omdat hij of een andere mening heeft dan wij zelf? Hoe ga je om met zulke verschillen in het leven van alledag? Hoe ga je om met alle verschillende opvattingen rond ons geloof, wanneer je samen een (gefuseerde) geloofsgemeenschap vormt?
We nodigen u en jou van harte uit om over deze en andere vragen in gesprek te gaan tijdens de thema-avond ‘Samen kerk, samen sterk!’ op dinsdagavond 28 mei vanaf 19.30 uur in ’t Voorlokaal in Aagtekerke!

Lintjesregen
Tot slot wil ik nog zeggen dat ik een gevoel van trots niet kon onderdrukken toen aan de vooravond van Koningsdag drie leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding kregen opgespeld als waardering en erkenning van het vele vrijwilligerswerk dat zij hebben verricht of nog steeds verrichten. Niet allemaal vonden ze het nodig om zo in het zonnetje te worden gezet voor werk dat zij met veel plezier doen, maar zo’n uitreiking bepaalt mij in ieder geval wel weer even bij het vele werk dat door vrijwilligers uit onze gemeente wordt verzet, of dat nu binnen of buiten de kerk is, en of ze daar nu een lintje voor ontvangen of niet. Daar mogen we dankbaar voor zijn!
Hopelijk zijn de drie nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau er inmiddels een beetje aan gewend om even in de belangstelling te staan, want ik noem hier toch nog een keer hun namen: Dhr. Ko Brasser, mw. Hannie Brasser-Boone en dhr. Jan Maranus. En wie die avond naar het NOS-journaal keek, zag misschien nog twee bekende gezichten langskomen: er was ook een koninklijke onderscheiding voor dhr. en  mw. Van der Roest uit Baambrugge, die iedere zomer een maand in Domburg verblijven en zich daardoor verbonden voelen met onze gemeente. Allen van harte gefeliciteerd!
In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus
terug