Tentdienst

Tentdienst
Tentdienst Aagtekerke
De P.K.N. Gemeente Aagtekerke-Domburg organiseert op 21 juli wederom haar jaarlijkse tentdienst, met als thema: 'Het onze Vader’. Voorganger is Elsa Waljaard, Elsa is al van jongs af aan gegrepen door de liefde van Jezus en heeft met name een groot hart voor jongeren: “Al ruim 25 jaar ben ik bezig met de combinatie van geloven, spreken en creativiteit”. Muzikale medewerking door Koor Exaudi o.l.v. Lenie Stokman.
De toegang is vrij en voor de allerkleinsten is er crèche. U bent welkom in de tent op de hoek Aagtekerkseweg/Pekelingseweg vanaf 18.30 uur. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee of limonade.
 
 
Van de predikant Van de predikant
Terwijl de zomervakantie nog nauwelijks begonnen is, wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de gezamenlijke startdienst, die dit jaar zal plaatsvinden op zondag 8 september in de Johanneskerk te Domburg. Ik hoor wel eens mensen die moeite hebben met de benaming ‘startdienst’ of ‘startzondag’, want de dienst aan God houdt toch nooit op? Inderdaad, we blijven gewoon de hele zomer samenkomen tot eer van God en om elkaar te ontmoeten tijdens onze zondagse diensten, maar ook tijdens zomeravondconcerten en andere activiteiten.

Toch zijn deze maanden wel een tijd van afronden en opnieuw beginnen. De vele vlaggen met tassen eraan, markeerden hoe jongeren een belangrijke periode van onderwijs afrondden, om na de zomer met een vervolgopleiding te starten of aan het werk te gaan. Anderen moeten helaas de moed vinden om het volgend jaar nog eens te proberen, maar niet voordat zij een beetje hebben kunnen bijkomen tijdens de relatief rustige zomermaanden.

In de eredienst van zondag 7 juli in Aagtekerke markeren we dat drie kinderen na de zomer naar de middelbare school gaan en daarom afscheid nemen van de kindernevendienst. Een einde, maar tegelijkertijd ook niet, want wij hopen dat zij bij de jeugdkerk, tijdens de zondagse diensten in de kerk en ook doordeweeks hun plekje in de gemeente zullen vinden.

Of we nu deze zomer op reis gaan of thuisblijven, of de zomer nu een periode van rust is of juist van hard werken, het is voor ons allemaal goed om soms even stil te staan voordat we weer verdergaan op onze levensweg. Moge God ons zegenen op die weg:

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde,
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

(Zegen uit het Dienstboek van de Abdij van Iona)

In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus
 
 
Oogst pastorietuin Aagtekerke Oogst pastorietuin Aagtekerke
Ook dit jaar worden er weer frambozen, bessen en noten geoogst in de pastorietuin. Heb je ook tijd en zin om af en toe mee te helpen? Geef je dan bij mij op ( )! De oogst wordt verkocht in het verkoopstalletje op het Dorpsplein. Opbrengst voor de Dorpskerk. Groeten, Anneke van Dam.         
 
Open Monumentendag Dorpskerk. Open Monumentendag Dorpskerk.
De open Monumentendag heeft dit jaar als thema gekregen Plekken van plezieren wordt gehouden op zaterdag 14 september. Ook dit jaar zullen we onze Dorpskerk weer voor bezichtiging openstellen van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze dag zullen er, zoals voorgaande jaren, weer diverse activiteiten zijn in en rond de kerk zoals orgelspel, kraam van de handwerkclub, koffie/thee met verse wafels enz. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan onze kerk. Een activiteit die wij bij u allen van harte aanbevelen! We zoeken nog vrijwilligers om op die dag te helpen bij het wafels bakken, koffie zetten, toezicht houden in de kerk en dergelijke. U kunt zich daarvoor opgeven bij Roelof Francke (0623568256) of bij één van de kerkrentmeesters. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding.
 
 
Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke
75 jaar bevrijding, viert u/jij het met ons mee? Op D.V. vrijdagavond 1 november zal er een herdenkingsavond plaatsvinden. Op deze avond zullen er naast o.a. oorlogsherinneringen en samenzang ook twee projectkoren een bijdrage leveren. Allereerst start er in augustus een kinderkoor, voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. Tijdens 5 repetities op maandagavond ( 26 augustus, 16 en 23 september, 7 en 21 oktober) zullen er meerdere liederen ingestudeerd worden die tijdens de herdenking uitgevoerd worden. 
lees meer »
 
WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!
 
Sinds 1 juni 2018 zijn de PKN Gemeenten in Aagtekerke en Domburg samengevoegd in de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
Plukbonnen Plukbonnen
Onze pluktuin bij de molen in Aagtekerke is weer open.  Bij “ ’t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen à € 15,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar mee neemt om te kunnen plukken?
 
 
Zomerwerk in de Johanneskerk Domburg Zomerwerk in de Johanneskerk Domburg
Er is weer hard gewerkt aan het programma voor het zomerwerk. Vanaf 9 juli en in augustus wordt er weer iedere dinsdagavond een Open Avond gehouden in de Johanneskerk van 20.30 tot 21.30 uur. Deze avonden worden opgeluisterd met orgelmuziek ook de wereldwinkel uit Serooskerke is aanwezig met een groot aantal artikelen. Niet alleen voor toeristen een goede gelegenheid om de kerk eens binnen te lopen.  Ook zijn er deze zomer weer een aantal concerten op de volgende woensdagavonden:
26 juni Voice Four, koorzang; 3 juli Sheborim, koorzang; 10 juli Het Blaaskwintet; 24 juli Follie à Deux en op 28 augustus de Brassband Apollo. Ook deze avonden beginnen om 20.30 uur. De toegang voor deze concerten is gratis, wel wordt bij de uitgang gecollecteerd voor de onkosten.
Wij hopen u bij een van deze activiteiten te ontmoeten.
lees meer »
 
Zomeractiviteiten in de Dorpskerk Aagtekerke Zomeractiviteiten in de Dorpskerk Aagtekerke

Evenals in voorgaande jaren zullen we ook deze zomer onze Dorpskerk op de zaterdagmiddagen ter bezichtiging openstellen. Dit jaar is het 75 jaar na de inundatie van Walcheren. Er zal een tentoonstelling zijn met schilderijen van foto’s uit Aagtekerke en omstreken uit die tijd. Het thema is dan ook “Inundatie 75 jaar geleden”.

Dit doen we vanaf 22 juni (rommelmarkt) tot en met 14 september (monumentendag).

Op zaterdag 20 juli en woensdag 7 augustus is er een zomerzangavond van Omnis Cantare, beide avonden beginnen om 20.00 uur.

 
Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 
lees meer »